Predsjedništvo

//Predsjedništvo
Predsjedništvo 2017-04-20T23:39:07+00:00

Predsjedništvo

Branka Lukić, predsjednica
Snježana Raić, dopredsjednica
Bojan Blažević
Željko Pudić
Danica Arar
Sandra Bodakoš
Radivoj Mišljenović
Radmila Funtek
Nada Smrekar
Ankica Brkljačić
Ivan Škec
Ksenija Mach
Nikica Gjurić
Slavko Peljić
Nevenka Milošević
Irena Vrdoljak
Saša Grahovac
Zoran Oljača
Partik Puljić
Vladimir Komparić