Publikacije

/Publikacije
Publikacije 2017-04-20T23:39:08+00:00

naslovnica  Naslovnica (1)

Glasilo SDMSH

Glasilo Saveza društava multiple skleroze Hrvatske “Možemo Sve” godišnji je pregled rada temeljnih udruga članica i Saveza. Svake godine glasilo se priprema krajem godine i šalje svim udrugama članicama i svim članovima evidentiranim u Bazi podataka SDMSH. Glasilo u papirnatom obliku dostupno je svim zainteresiranim u uredskim prostorijama Saveza.

 

Brošure

Kako bi svojim članovima i korisnicima omogućili kvalitetan pristup informacijama, Savez u sklopu programa i projekata koje provodi izdaje brošure i priručnike. Tematika je različita, a prvenstveno želimo svojim članovima olakšati suživot sa bolesti, pa smo izdali niz brošura sa vježbama, informacijama o pravilnoj prehrani i slično. Stručne brošure su nastale u suradnji sa Stručnim odborom za medicinska pitanja SDMSH.